TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

TÁPIÓSZŐLŐS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

1 360 883 196 FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 84,552054 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2017-00044

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2025.08.17.

A projekt tartalma

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló közösségi irányelv teljesítését szolgáló hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet foglalja össze (amelyet időközben módosított a 47/2005. (III. 11.) Kormányrendelet, valamint a 65/2009 (III. 31.) Kormányrendelet). A rendelet és mellékletei – a vízminőségi ellenőrzés részletes szabályozásán túlmenően – településenként mutatják be a határérték feletti ivóvíz-minőségi paramétereket, illetve tervezett vízminőségi célállapotot kielégítő fejlesztési teendőket.

A fenti célok elérése érdekében Magyarország ivóvízminőség-javító programot dolgozott ki először országos, majd régiós szinten.

Azokban az esetekben, ahol a szolgáltatott víz minőségének paraméterei nem felelnek a derogációs megállapodásban érintett paramétereknek és a szolgáltatott víz minősége egyéb paraméterek tekintetében sem felel meg 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt vízminőségi határértékeknek, ott a fejlesztések eredményeként létrehozott, új műszaki megoldásoknak az összes, határérték feletti paraméter tekintetében a megfelelő szolgáltatott vízminőséget szükséges produkálnia. Az érintett település esetében teljes vízminőség-javítást fog eredményezni a beruházás megvalósulása.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Tápiószőlős település. A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához. Az elszámolandó ivóvíz-hálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20 %-át.

A projektet Tápiószőlős Város Önkormányzata és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2025. augusztus 17. napjáig. A Kommunikációs terv tervezése és elszámolása támogatásból nettó összegben fog történni.

Kapcsolat

Tápiószőlős Község Önkormányzata
2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.
06 (53) 385 001
jegyzo@tapioszolos.hu

aRajztábla 1icon