Idősek Gondozási Központjának infrastruktúrális
fejlesztése és bővítése - KMOP-2008-4-5-1
A projekt teljes költsége 47.432.145 Ft.
Ebből az Európai Unió által nyújtott támogatás 37.964.689 Ft.
A Tápiószőlős által vállalt önrész pedig: 9.467.456 Ft.
A projekt bemutatása

Jelen projekt keretében a tápiószőlősi idősek gondozási központjának belső átalakítása, új szárnnyal történő bővítése - mely lehetővé teszi az intézmény új funkcióval való bővülését -, akadálymentes wc és parkoló kialakítása, valamint az épület teljes körű akadálymentesítése valósul meg.

A projektet e célokon túl, közvetetten az indukálta, hogy a településünk önkormányzata köteles a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek és a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójában rögzített céloknak megfelelni.


.
A projekt szükségességének közvetlen okai:

1.Tápiószőlős kedvezőtlen demográfiai összetétele, a lakosság nagy részét kitevő idős korúak nagy - és várhatóan még tovább növekvő - száma és azok szintén kedvezőtlen anyagi háttere.

2. A jelenlegi épület több átalakításon, bővítésen esett át, de nagymértékű infrastrukturális hiányosságai miatt jelenleg csupán ideiglenes engedéllyel működik. A tervezett beruházás célja az épület bővítésén túl a későbbiekben nappali ellátásban részesülők számára a meglévő épületek eddig kevésbé, vagy nem használt helységeinek (a jelenleg bentlakók férőhelyének csökkentése nélkül) az átalakítás. Továbbá az intézmény közműveinek állapota elavult, és ezáltal az általános komfortérzet nem biztosítható kellő mértékben. Végül pedig az intézmény projektet érintő részei nem akadálymentesek, ami szintén jelentős problémát jelent.