Idősek Gondozási Központjának infrastruktúrális
fejlesztése és bővítése - KMOP-2008-4-5-1
A projekt teljes költsége 47.432.145 Ft.
Ebből az Európai Unió által nyújtott támogatás 37.964.689 Ft.
A Tápiószőlős által vállalt önrész pedig: 9.467.456 Ft.
A projekt célkitűzései:
Hosszú távú célok:
 • Egyéb szervezetekkel való együttműködés
  A civil szervezetek és egyházak szorosabb bevonása

 • Közösségi támogató hálózat kiépítése

 • A társadalmi szolidaritás növelése

 • Az intézmény szolgáltatásainak további bővítése egyéb,
  kiegészítő tevékenységekkel
Közvetlen célok:
 • A hiányzó szociális ellátások megszervezése, azaz új funkció
  létrehozása a célcsoport igényeinek figyelembe vételével

 • Hozzásegíteni a lakosságot (+ 20 fő nappali ellátott) egy minőségében
  értékesebb élethez a szükségletek kielégítésével

 • Az intézmény projektarányos akadálymentesítése azzal a céllal,
  hogy a fogyatékkal élők részére is biztosítani tudjuk az ellátás
  igénybevételének lehetőségét

 • Humán-erőforrás fejlesztése, új alkalmazottak felvétele

 • Hosszú távon fenntartható intézményi környezet kialakítása
  a szolgáltatást igénybe vevők, valamint az őket gondozók számára