Csatornázási hírek

Esemény naptár

Február 2020
H K Sz Cs P Szo V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Névnap

2020. február 25. kedd
Mátyás, Jázmin
Hamvazószerda
A Nap kel 06:37-kor,
nyugszik 17:30-kor.

Holnap
Géza, Alexander
napja lesz.

 

2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást 2018. február 18-tól a nagykátai ügyeleti körzetben (Jászboldogháza, Nagykáta környéke, Tápió vidéke) a jászboldogházi székhellyel rendelkező állatorvosi praxis biztosítja a továbbiakban.

 

Elérhetőségük: Szalókiné dr. Petróczki Ildikó +36 30 501 4997

 

Monor, 2018. február 21.

Dr. Szakács Árpád

 

 

{fastsocialshare}

 
Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
 
Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
Jegyző
 
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.
 
Ellátandó feladatok:
A jegyző számára az Mötv.-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok
ellátása.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal vezetése; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban
meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
 
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy
közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium
által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat
alapján adott felmentés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• anyakönyvi szakvizsga megléte, anyakönyvi igazgatásban szerzett legalább
1-3 év szakmai tapasztalat
• országgyűlési, önkormányzati választáson szerzett szakmai tapasztalat
• uniós pályázatok lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat
• ASP rendszer ismerete
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a Kttv. 45.§ (4) bekezdése szerinti önéletrajz
• a vezetői elképzelések bemutatásáról, a jegyzői feladatok ellátásáról szóló
szakmai program
• a végzettséget tanúsító okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálója a teljes pályázati
anyagba betekinthet
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a pályázó
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester nyújt, a +36-30/349-4408 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
címére történő megküldésével (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ÁLT/12-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
vagy
• Személyesen: Dr. Szoboszlay Árpád polgármester, Pest megye, 2769
Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. .
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Tápiószőlős Község Polgármestere bírálja el.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tapioszolos.hu - 2018. február 7.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapioszolos.hu
honlapon szerezhet.

 

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

 

A Cegléden lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak
mammográfiás szűrővizsgálatra.

A vizsgálat helye:
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
2700 Cegléd, Törteli út 1-3.
tel.: +36 (53) 310-011/285.

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak,
vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott! Éljen vele!

2017. november 24. – 2018. február 14.

 

nepegeszsegugyi fososztaly logo

 

 

 

 

{fastsocialshare}